Decernarea premiilor participanților la concursul de design al diplomei Furnizor al Militarilor Români

ªeful Statului Major General, general-locotenent ªtefan Dãnilã, îl felicitã pe câºtigãtorul concursului de design al diplomei Furnizor al Militarilor Români - foto Valentin Ciobîrcã

Șeful Statului Major General, general-locotenent Ștefan Dănilă, îl felicită pe câștigătorul concursului de design al diplomei Furnizor al Militarilor Români - foto Valentin Ciobîrcă