Highlight for Album: Ceremonii militare de depuneri de coroane de flori Highlight for Album: Ziua Armatei României în ºcoli
(The Day of the Romanian Armed Forces Celebrated in Schools )Highlight for Album: Ziua Armatei în Parcul Izvor
(The Day of the Romanian Armed Forces Celebrated in Izvor Park)
Album: Ceremonii militare de depuneri de coroane de flori
Actualizat: 10/25/12
Contine: 16 poze.
Vizualizat: 2184 ori.
Album: Ziua Armatei României în școli (The Day of the Romanian Armed Forces Celebrated in Schools )
Actualizat: 10/26/12
Contine: 35 poze.
Vizualizat: 2900 ori.
Album: Ziua Armatei în Parcul Izvor (The Day of the Romanian Armed Forces Celebrated in Izvor Park)
Actualizat: 10/25/12
Contine: 45 poze.
Vizualizat: 2268 ori.
Highlight for Album: Simpozionul aniversar "Ministerul Apãrãrii Naþionale - instituþie fundamentalã a organizãrii puterii armate a statului român"
(Anniversary symposium "Minister of National Defence – Fundamental Institution in organizing the Military Power of the Romanian State")Highlight for Album: Vernisarea expoziþiei "Armata României în al Doilea Rãzboi Mondial" ºi concertul de galã dedicat Zilei Armatei României de la Studioul de concerte „Mihail Jora” al Societãþii Române de Radiodifuziune 
(Varnishing the exhibition "Romanian Armed Forces in WW2" and the gala concert dedicated to the Day of the Romanian Armed Forces at „Mihail Jora” Concert Studio of the Romanian Radio Society)Highlight for Album:  Videoconferinþa susþinutã de conducerea M.Ap.N cu prilejul Zilei Armatei României cu militarii români din teatrele de operaþii
(Videoconference held by the defence ministry leadership with the troops in the theaters of operations on the Day of the Romanian Armed Forces)
Highlight for Album: Ceremonia de conferire a Emblemei de Onoare a Armatei României ºi de aprindere a "Flãcãrii Eterne", monument construit pe esplanada M.Ap.N. 
(Ceremony for the award of the Emblem of Honor of the Romanian armed Forces and lighting the Eternal Flame, a symbolic monument built in front of the defence ministry)Highlight for Album: Ceremonia de conferire a Emblemei de Onoare a Armatei României MS Regelui Mihai I
(Ceremony for the award of the Emblem of Honor of the Romanian armed Forces to HM King Mihai I)Highlight for Album: Lansãrile din prima zi a celei de a VIII-a ediþii a Salonului de Carte "Polemos" - istorie, ºtiinþe politice, securitate ºi apãrare
(Book launches in the first day of the 8th Edition of "Polemos" Book Exhibition - - history, political science, security and defence)
Highlight for Album: Ziua Armatei României în teatrele de operaþii ºi în garnizoanele din þarãHighlight for Album: Ceremonia retragerii cu torþe
(Ceremony of the retreat with torches)Highlight for Album: Ziua Armatei României  în centrele comerciale din capitalã ºi din þarã
Album: Ziua Armatei României în teatrele de operații și în garnizoanele din țară
Actualizat: 10/26/12
Contine: 12 poze.
Vizualizat: 1262 ori.
Album: Ceremonia retragerii cu torțe (Ceremony of the retreat with torches)
Actualizat: 10/29/12
Contine: 5 poze.
Vizualizat: 1308 ori.
Album: Ziua Armatei României în centrele comerciale din capitală și din țară
Actualizat: 10/29/12
Contine: 35 poze.
Vizualizat: 1790 ori.
Highlight for Album: Vernisarea Expoziþiei Anuale a Studioului de Arte Plastice al Armatei
Album: Vernisarea Expoziției Anuale a Studioului de Arte Plastice al Armatei
Actualizat: 10/31/12
Contine: 5 poze.
Vizualizat: 886 ori.