Vizitatori la standul de tehnicã de luptã -  foto Eugen Mihai
(Visiting the display of combat equipment)Vizitatori la elicopterul din expoziþia staticã - foto Eugen Mihai
(Visiting the helicopter displayed at the still exhibition)Atelierul de supravieþuire - foto Eugen Mihai
(Presenting survival techniques)
Vizitatori la standul de tehnică de luptă - foto Eugen Mihai
(Visiting the display of combat equipment)
Vizualizat: 692 ori.
Vizitatori la elicopterul din expoziția statică - foto Eugen Mihai
(Visiting the helicopter displayed at the still exhibition)
Vizualizat: 712 ori.
Atelierul de supraviețuire - foto Eugen Mihai
(Presenting survival techniques)
Vizualizat: 757 ori.
Standul SMFT - foto Eugen Mihai
(Stand of Land Forces Staff)Standul SMFN - foto Eugen Mihai
(Stand of Naval Forces Staff)Standul SMFA - foto Eugen Mihai
(Stand of Air Force Staff)
Standul SMFT - foto Eugen Mihai
(Stand of Land Forces Staff)
Vizualizat: 723 ori.
Standul SMFN - foto Eugen Mihai
(Stand of Naval Forces Staff)
Vizualizat: 714 ori.
Standul SMFA - foto Eugen Mihai
(Stand of Air Force Staff)
Vizualizat: 682 ori.
Standul Comandamentului Comunicaþiilor ºi Informaticii - foto Eugen Mihai
(Stand of Communications and Information Technology)Standul Departamentului pentru Armamente - foto Eugen Mihai
(Stand of Department for Armament)Standul Muzeului Militar Naþional -  foto Eugen Mihai
(Stand of the National Military Museum)
Standul Comandamentului Comunicațiilor și Informaticii - foto Eugen Mihai
(Stand of Communications and Information Technology)
Vizualizat: 565 ori.
Standul Departamentului pentru Armamente - foto Eugen Mihai
(Stand of Department for Armament)
Vizualizat: 658 ori.
Standul Muzeului Militar Național - foto Eugen Mihai
(Stand of the National Military Museum)
Vizualizat: 704 ori.
Ministrul apãrãrii naþionale, Corneliu Dobriþoiu, la standul DMRU -  foto Eugen Mihai
(Minister of National Defence, Corneliu Dobriþoiu, at the stand of the Directorate of Human Resources Management)Ministrul apãrãrii naþionale la standul SMFA -  foto Eugen Mihai
(Minister of National Defence at Land Forces Staff stand)Ministrul Corneliu Dobriþoiu la standul SMFN -  foto Eugen Mihai
(Minister of National Defence at Naval Forces Staff stand)
Ministrul apărării naționale, Corneliu Dobrițoiu, la standul DMRU - foto Eugen Mihai
(Minister of National Defence, Corneliu Dobrițoiu, at the stand of the Directorate of Human Resources Management)
Vizualizat: 705 ori.
Ministrul apărării naționale la standul SMFA - foto Eugen Mihai
(Minister of National Defence at Land Forces Staff stand)
Vizualizat: 701 ori.
Ministrul Corneliu Dobrițoiu la standul SMFN - foto Eugen Mihai
(Minister of National Defence at Naval Forces Staff stand)
Vizualizat: 696 ori.
Vizitatori la standul Forþelor Terestre -  foto Eugen Mihai
(Visiting the stand of Land Forces Staff)Ministrul Dobriþoiu împreunã cu un militar din Forþele Terestre -  foto Eugen Mihai
(Minister Dobriþoiu together with a Land Forces soldier)Ministrul apãrãrii naþionale ºi ºeful Statului Major General la standul SMFT -  foto Eugen Mihai
(The minister of national defence and the chief of General Staff at the stand of Land Forces Staff)
Vizitatori la standul Forțelor Terestre - foto Eugen Mihai
(Visiting the stand of Land Forces Staff)
Vizualizat: 662 ori.
Ministrul Dobrițoiu împreună cu un militar din Forțele Terestre - foto Eugen Mihai
(Minister Dobrițoiu together with a Land Forces soldier)
Vizualizat: 781 ori.
Ministrul apărării naționale și șeful Statului Major General la standul SMFT - foto Eugen Mihai
(The minister of national defence and the chief of General Staff at the stand of Land Forces Staff)
Vizualizat: 711 ori.