Simpozionul aniversar "Ministerul Apărării Naționale - instituție fundamentală a organizării puterii armate a statului român" (Anniversary symposium "Minister of National Defence – Fundamental Institution in organizing the Military Power of the Romanian State")

Aspect de la simpozionul aniversar - foto Eugen Mihai
(Symposium audience)

Aspect de la simpozionul aniversar - foto Eugen Mihai
(Symposium audience)