Videoconferința susținută de conducerea M.Ap.N cu prilejul Zilei Armatei României cu militarii români din teatrele de operații (Videoconference held by the defence ministry leadership with the troops in the theaters of operations on the Day of the Romanian Armed Forces)

Aspect din timpul videoconferinþei  - foto Valentin Ciobârcã
(Videoconference)

Aspect din timpul videoconferinței - foto Valentin Ciobârcă
(Videoconference)