Ceremonia de conferire a Emblemei de Onoare a Armatei României și de aprindere a "Flăcării Eterne", monument construit pe esplanada M.Ap.N. (Ceremony for the award of the Emblem of Honor of the Romanian armed Forces and lighting the Eternal Flame, a symbolic monument built in front of the defence ministry)

Ministrul apãrãrii naþionale Corneliu Dobriþoiu conferã Emblema de Onoare a Armatei României fostului ºef de stat Emil Constantinescu - foto Cãtãlin Ovreiu
(The Minister of National Defence Corneliu Dobriþoiu offers the Emblem of Honor of the Romanian armed Forces to former president of Romania, Mr. Emil Constantinescu)

Ministrul apărării naționale Corneliu Dobrițoiu conferă Emblema de Onoare a Armatei României fostului șef de stat Emil Constantinescu - foto Cătălin Ovreiu
(The Minister of National Defence Corneliu Dobrițoiu offers the Emblem of Honor of the Romanian armed Forces to former president of Romania, Mr. Emil Constantinescu)