Ceremonia de conferire a Emblemei de Onoare a Armatei României MS Regelui Mihai I (Ceremony for the award of the Emblem of Honor of the Romanian armed Forces to HM King Mihai I)

Ministrul apãrãrii naþionale Corneliu Dobriþoiu conferã Emblema de Onoare a Armatei României MS Regelui Mihai I - foto Eugen Mihai
(The Minister of National Defence Corneliu Dobriþoiu offers the Emblem of Honor of the Romanian armed Forces to HM King Mihai I)

Ministrul apărării naționale Corneliu Dobrițoiu conferă Emblema de Onoare a Armatei României MS Regelui Mihai I - foto Eugen Mihai
(The Minister of National Defence Corneliu Dobrițoiu offers the Emblem of Honor of the Romanian armed Forces to HM King Mihai I)