Ceremonii militare de depuneri de coroane de flori

Aspect de la ceremonia de depuneri de coroane de flori la Monumentul Eroilor din Cimitirul Central din Bacãu - foto Cãtãlin Ovreiu

Aspect de la ceremonia de depuneri de coroane de flori la Monumentul Eroilor din Cimitirul Central din Bacău - foto Cătălin Ovreiu