Ceremonii militare de depuneri de coroane de flori

Aspect de la ceremonia militarã de depuneri de coroane ºi jerbe de flori la Monumentul Eroilor din cel de-al Doilea Rãzboi Mondial - foto Eugen Mihai

Aspect de la ceremonia militară de depuneri de coroane și jerbe de flori la Monumentul Eroilor din cel de-al Doilea Război Mondial - foto Eugen Mihai