Ceremonii militare de depuneri de coroane de flori

Aspect de la ceremonia militarã de depuneri de coroane ºi jerbe de flori la Mormântul Ostaºului Necunoscut - foto Petricã Mihalache

Aspect de la ceremonia militară de depuneri de coroane și jerbe de flori la Mormântul Ostașului Necunoscut - foto Petrică Mihalache