Secretarul de stat pentru armamente, Floarea ªerban, adresându-se audienþei - foto Cãtãlin Ovreiu
(State Secretary for Armament, Floarea ªerban, addressing the audience)Aspect din timpul ceremoniei organizate cu prilejul Zilei Înzestrãrii Armatei - foto Cãtãlin Ovreiu
(Photo from the ceremony organized in celebration of the Day of Defence Procurement)Expoziþie de tehnicã- foto Cãtãlin Ovreiu
(Military equipment exhibition)
Secretarul de stat pentru armamente, Floarea Șerban, adresându-se audienței - foto Cătălin Ovreiu
(State Secretary for Armament, Floarea Șerban, addressing the audience)
Vizualizat: 484 ori.
Aspect din timpul ceremoniei organizate cu prilejul Zilei Înzestrării Armatei - foto Cătălin Ovreiu
(Photo from the ceremony organized in celebration of the Day of Defence Procurement)
Vizualizat: 537 ori.
Expoziție de tehnică- foto Cătălin Ovreiu
(Military equipment exhibition)
Vizualizat: 494 ori.
Aspect din timpul ceremoniei- foto Cãtãlin Ovreiu
(Photo from the ceremony)
Aspect din timpul ceremoniei- foto Cătălin Ovreiu
(Photo from the ceremony)
Vizualizat: 517 ori.