Ziua Înzestrării Armatei (The Day of Defence Procurement)

Expoziþie de tehnicã- foto Cãtãlin Ovreiu
(Military equipment exhibition)

Expoziție de tehnică- foto Cătălin Ovreiu
(Military equipment exhibition)