Ziua Înzestrării Armatei (The Day of Defence Procurement)

Aspect din timpul ceremoniei- foto Cãtãlin Ovreiu
(Photo from the ceremony)

Aspect din timpul ceremoniei- foto Cătălin Ovreiu
(Photo from the ceremony)