Ziua Înzestrării Armatei (The Day of Defence Procurement)

Secretarul de stat pentru armamente, Floarea ªerban, adresându-se audienþei - foto Cãtãlin Ovreiu
(State Secretary for Armament, Floarea ªerban, addressing the audience)

Secretarul de stat pentru armamente, Floarea Șerban, adresându-se audienței - foto Cătălin Ovreiu
(State Secretary for Armament, Floarea Șerban, addressing the audience)