Secretarul de stat pentru relaþia cu Parlamentul, informare publicã ºi creºterea calitãþii vieþii personalului, Dan Tãtaru, împreunã cu Preºedintele Asociaþiei Naþionale a Veteranilor de Rãzboi, generalul (ret.) Marin Dragnea, la inaugurarea sediului ONCE - foto Petricã MihalacheAspect de la inaugurarea sediului ONCE - foto Petricã Mihalache Aspect de la inaugurarea sediului ONCE - foto Petricã Mihalache
Secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul, informare publică și creșterea calității vieții personalului, Dan Tătaru, împreună cu Președintele Asociației Naționale a Veteranilor de Război, generalul (ret.) Marin Dragnea, la inaugurarea sediului ONCE - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 252 ori.
Aspect de la inaugurarea sediului ONCE - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 266 ori.
Aspect de la inaugurarea sediului ONCE - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 224 ori.