Inaugurarea sediului Oficiului Național pentru Cultul Eroilor

Secretarul de stat pentru relaþia cu Parlamentul, informare publicã ºi creºterea calitãþii vieþii personalului, Dan Tãtaru, împreunã cu Preºedintele Asociaþiei Naþionale a Veteranilor de Rãzboi, generalul (ret.) Marin Dragnea, la inaugurarea sediului ONCE - foto Petricã Mihalache

Secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul, informare publică și creșterea calității vieții personalului, Dan Tătaru, împreună cu Președintele Asociației Naționale a Veteranilor de Război, generalul (ret.) Marin Dragnea, la inaugurarea sediului ONCE - foto Petrică Mihalache