Aspect din timpul simpozionului desfãºurat cu prilejul zilei Statului Major General
(Symposium organized on the Day of the Genral Staff)ªeful Statului Major General, general-locotenent ªtefan Dãnilã, adresându-se audienþei
(Lieutenant General ªtefan Dãnilã addressing the audience)Ministrul apãrãrii naþionale, Corneliu Dobriþoiu, adresându-se audienþei
(Defence minister Corneliu Dobriþoiu addressing the audience)
Aspect din timpul simpozionului desfășurat cu prilejul zilei Statului Major General
(Symposium organized on the Day of the Genral Staff)
Vizualizat: 980 ori.
Șeful Statului Major General, general-locotenent Ștefan Dănilă, adresându-se audienței
(Lieutenant General Ștefan Dănilă addressing the audience)
Vizualizat: 785 ori.
Ministrul apărării naționale, Corneliu Dobrițoiu, adresându-se audienței
(Defence minister Corneliu Dobrițoiu addressing the audience)
Vizualizat: 724 ori.