Ziua Statului Major General (The Day of the General Staff)

Aspect din timpul simpozionului desfãºurat cu prilejul zilei Statului Major General
(Symposium organized on the Day of the Genral Staff)

Aspect din timpul simpozionului desfășurat cu prilejul zilei Statului Major General
(Symposium organized on the Day of the Genral Staff)