Ziua Statului Major General (The Day of the General Staff)

Ministrul apãrãrii naþionale, Corneliu Dobriþoiu, adresându-se audienþei
(Defence minister Corneliu Dobriþoiu addressing the audience)

Ministrul apărării naționale, Corneliu Dobrițoiu, adresându-se audienței
(Defence minister Corneliu Dobrițoiu addressing the audience)