Ceremonie de înmânare a Drapelului de luptă al Direcției Topografice Militare "General de divizie Constantin Barozzi"

ªeful Statului Major General adresându-se audienþei la Direcþia Topograficã Militarã "General de divizie Constantin Barozzi"

Șeful Statului Major General adresându-se audienței la Direcția Topografică Militară "General de divizie Constantin Barozzi"