Ministrul apãrãrii naþionale, Corneliu Dobriþoiu, conferã Emblema de Onoare a Armatei României Majestãþii Sale Regele Simeon al II-lea al Bulgarilor (Minister of National Defence, Corneliu Dobriþoiu, offering the Emblem of Honor of the Romanian Armed Forces to HM King Simeon II of Bulgaria. ) - Foto Petricã Mihalache Aspect de la ceremonia organizatã la Universitatea Naþionalã de Apãrare "Carol I" (Ceremony organized at "Carol I" National Defence University.)- Foto Petricã Mihalache Ministrul Corneliu Dobriþoiu se adreseazã celor prezenþi la eveniment (Minister Corneliu Dobriþoiu addressing those present at the event) - Foto Petricã Mihalache
Ministrul apărării naționale, Corneliu Dobrițoiu, conferă Emblema de Onoare a Armatei României Majestății Sale Regele Simeon al II-lea al Bulgarilor (Minister of National Defence, Corneliu Dobrițoiu, offering the Emblem of Honor of the Romanian Armed Forces to HM King Simeon II of Bulgaria. ) - Foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 413 ori.
Aspect de la ceremonia organizată la Universitatea Națională de Apărare "Carol I" (Ceremony organized at "Carol I" National Defence University.)- Foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 391 ori.
Ministrul Corneliu Dobrițoiu se adresează celor prezenți la eveniment (Minister Corneliu Dobrițoiu addressing those present at the event) - Foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 368 ori.