Ministrul Corneliu Dobrițoiu a conferit Emblema de Onoare a Armatei României Majestății Sale Regele Simeon al II-lea al Bulgarilor (Minister Corneliu Dobrițoiu Offered a Medal to HM King Simeon II of Bulgaria)

Aspect de la ceremonia organizatã la Universitatea Naþionalã de Apãrare "Carol I" (Ceremony organized at "Carol I" National Defence University.)- Foto Petricã Mihalache

Aspect de la ceremonia organizată la Universitatea Națională de Apărare "Carol I" (Ceremony organized at "Carol I" National Defence University.)- Foto Petrică Mihalache