Echipajul fregatei "Regele Ferdinand" a capturat noua persoane suspectate de acte de piraterie (The Crew of “Regele Ferdinand" Frigate Captured Nine Suspected Pirates)

Ambarcarea persoanelor suspecte la bordul fregatei româneºti - foto EUNAVFOR
(Bringing suspects on board the Romanian frigate)

Ambarcarea persoanelor suspecte la bordul fregatei româneşti - foto EUNAVFOR
(Bringing suspects on board the Romanian frigate)