Conferința "SECURITATEA NAȚIONALĂ ÎN SOCIETATEA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE. INTELLIGENCE, CUNOAȘTERE STRATEGICĂ ȘI DECIZIE"

Aspect din timpul desfãºurãrii conferinþei - foto Cãtãlin Ovreiu

Aspect din timpul desfășurării conferinței - foto Cătălin Ovreiu