Videoconferință cu militarii din teatrele de operații

Afganistan - Aspect din timpul videoteleconferinþei cu conducerea M.Ap.N - foto M.Ap.N

Afganistan - Aspect din timpul videoteleconferinței cu conducerea M.Ap.N - foto M.Ap.N