1 Decembrie - Ziua Națională a României în teatrul de operații Afganistan

Videoteleconferinþã cu Preºedintele României desfãºuratãcu prilejul Zilei Naþionale a României cu militarii Batalionului 2 Manevrã - foto Adrian Aliman

Videoteleconferință cu Președintele României desfășuratăcu prilejul Zilei Naționale a României cu militarii Batalionului 2 Manevră - foto Adrian Aliman