Parada Militară organizată de Ziua Națională a României

Depunerea unei coroane de flori de cãtre preºedintele României - foto Valentin Ciobârcã

Depunerea unei coroane de flori de către președintele României - foto Valentin Ciobârcă