Parada Militară organizată de Ziua Națională a României

Ceremonia de decorare a Drapelului de Luptã al Batalionului 495 Infanterie „Cãpitan ªtefan ªoverth” - foto Valentin Ciobârcã

Ceremonia de decorare a Drapelului de Luptă al Batalionului 495 Infanterie „Căpitan Ștefan Șoverth” - foto Valentin Ciobârcă