Ceremonia prilejuită de sosirea fregatei "Regele Ferdinand" din misiunea Uniunii Europene "ATALANTA" de luptă împotriva pirateriei navale în Golful Aden

ªeful Statului Major al Forþelor Navale, viceamiral Aurel Popa, îl felicitã pe comandantul navei, comandorul Mihai Panait - foto Cristi Vlãsceanu

Șeful Statului Major al Forțelor Navale, viceamiral Aurel Popa, îl felicită pe comandantul navei, comandorul Mihai Panait - foto Cristi Vlăsceanu