Ceremonia prilejuită de sosirea fregatei "Regele Ferdinand" din misiunea Uniunii Europene "ATALANTA" de luptă împotriva pirateriei navale în Golful Aden

ªeful Statului Major General, general-locotenent ªtefan Dãnilã, se adreseazã audienþei prezente la ceremonia prilejuitã de sosirea fregatei "Regele Ferdinand" din misiune - foto Cristi Vlãsceanu

Șeful Statului Major General, general-locotenent Ștefan Dănilă, se adresează audienței prezente la ceremonia prilejuită de sosirea fregatei "Regele Ferdinand" din misiune - foto Cristi Vlăsceanu