Ceremonia prilejuită de sosirea fregatei "Regele Ferdinand" din misiunea Uniunii Europene "ATALANTA" de luptă împotriva pirateriei navale în Golful Aden

ªeful Statului Major General, general-locotenent ªtefan Dãnilã, îl felicitã pe comandantul navei, comandorul Mihai Panait - foto Cristi Vlãsceanu

Șeful Statului Major General, general-locotenent Ștefan Dănilă, îl felicită pe comandantul navei, comandorul Mihai Panait - foto Cristi Vlăsceanu