Secretarul de stat Sebastian Huluban se adreseazã celor prezenþi la reuniunea Comitetului Mixt româno-american pentru implementarea "Acordului dintre România ºi Statele Unite ale Americii privind activitãþile forþelor Statelor Unite staþionate pe teritoriul României" ºi a "Acordului dintre România ºi Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apãrare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România" - foto Petricã Mihalache
(State Secretary Sebastian Huluban addressing the audience at the meeting of the Romanian-US Joint Committee on implementing the Agreement between Romania and the United States of America regarding the activities of US forces stationed in Romania and the Agreement between Romania and the USA on deployment of the US missile defense system in Romania.)Aspect din timpul reuniunii - foto Petricã Mihalache
(Photo from the meeting)Aspect de la semnarea, de cãtre cei doi co-preºedinþi, a douã aranjamente de implementare, care aduc reglementãri noi în domeniului informaþiilor ºi protecþiei personalului, precum ºi a unui amendament la aranjamentul de implementare privind comunicaþiile - foto Petricã Mihalache
(The two co-chairmen signing the two Implementation Arrangements regulating information exchanges, personnel protection and communications.)
Secretarul de stat Sebastian Huluban se adresează celor prezenți la reuniunea Comitetului Mixt româno-american pentru implementarea "Acordului dintre România și Statele Unite ale Americii privind activitățile forțelor Statelor Unite staționate pe teritoriul României" și a "Acordului dintre România și Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România" - foto Petrică Mihalache
(State Secretary Sebastian Huluban addressing the audience at the meeting of the Romanian-US Joint Committee on implementing the Agreement between Romania and the United States of America regarding the activities of US forces stationed in Romania and the Agreement between Romania and the USA on deployment of the US missile defense system in Romania.)
Vizualizat: 1051 ori.
Aspect din timpul reuniunii - foto Petrică Mihalache
(Photo from the meeting)
Vizualizat: 1036 ori.
Aspect de la semnarea, de către cei doi co-președinți, a două aranjamente de implementare, care aduc reglementări noi în domeniului informațiilor și protecției personalului, precum și a unui amendament la aranjamentul de implementare privind comunicațiile - foto Petrică Mihalache
(The two co-chairmen signing the two Implementation Arrangements regulating information exchanges, personnel protection and communications.)
Vizualizat: 968 ori.
Aspect de la semnarea, de cãtre cei doi co-preºedinþi, a douã aranjamente de implementare, care aduc reglementãri noi în domeniului informaþiilor ºi protecþiei personalului, precum ºi a unui amendament la aranjamentul de implementare privind comunicaþiile - foto Petricã Mihalache 
(The two co-chairmen signing the two Implementation Arrangements regulating information exchanges, personnel protection and communications.)Secretarul de stat pentru politica de apãrare ºi planificare, Sebastian Huluban, ºi generalul-maior Mark O. Schissler, director pentru strategie ºi politici în cadrul Comandamentului SUA din Europa - foto Petricã Mihalache 
(State Secretary of Defence Policy and Planning, Sebastian Huluban, and Major General Mark O. Schissler, Director Plans and Policy, US EUCOM)
Aspect de la semnarea, de către cei doi co-președinți, a două aranjamente de implementare, care aduc reglementări noi în domeniului informațiilor și protecției personalului, precum și a unui amendament la aranjamentul de implementare privind comunicațiile - foto Petrică Mihalache
(The two co-chairmen signing the two Implementation Arrangements regulating information exchanges, personnel protection and communications.)
Vizualizat: 894 ori.
Secretarul de stat pentru politica de apărare și planificare, Sebastian Huluban, și generalul-maior Mark O. Schissler, director pentru strategie și politici în cadrul Comandamentului SUA din Europa - foto Petrică Mihalache
(State Secretary of Defence Policy and Planning, Sebastian Huluban, and Major General Mark O. Schissler, Director Plans and Policy, US EUCOM)
Vizualizat: 856 ori.