Ceremonia de învestire a ministrului apărării naționale, Mircea Dușa (Ceremony for the Investiture of Mr. Mircea Dușa as Minister of National Defence)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, trece în revistã garda de onoare - foto Valentin Ciobîrcã 
(Minister of National Defence Mircea Duºa reviewing the Guard of Honor)

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, trece în revistă garda de onoare - foto Valentin Ciobîrcă
(Minister of National Defence Mircea Dușa reviewing the Guard of Honor)