Ceremonia de învestire a ministrului apărării naționale, Mircea Dușa (Ceremony for the Investiture of Mr. Mircea Dușa as Minister of National Defence)

Ministrul Corneliu Dobriþoiu se adreseazã audienþei - foto Valentin Ciobîrcã
(Minister Corneliu Dobriþoiu addressing the audience)

Ministrul Corneliu Dobrițoiu se adresează audienței - foto Valentin Ciobîrcă
(Minister Corneliu Dobrițoiu addressing the audience)