Ceremonia de învestire a ministrului apărării naționale, Mircea Dușa (Ceremony for the Investiture of Mr. Mircea Dușa as Minister of National Defence)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, se adreseazã celor prezenþi la ceremonie - foto Valentin Ciobîrcã 
(Minister of National Defence Mircea Duºa addressing those present at the ceremony)

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, se adresează celor prezenți la ceremonie - foto Valentin Ciobîrcă
(Minister of National Defence Mircea Dușa addressing those present at the ceremony)