Ceremonie de plecare în Afganistan a Batalionului 2 Manevră (The 2nd Maneuver Battalion Deploys to Afghanistan )

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, adresându-se audienþei - foto Petricã Mihalache
(Minister of National Defence, Mircea Duºa, addressing the audience)

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, adresându-se audienței - foto Petrică Mihalache
(Minister of National Defence, Mircea Dușa, addressing the audience)