Întrevederea ministrului apărării naționale cu reprezentanți ai Ambasadei SUA la București (Defence Minister’s Meeting with Representatives of the US Embassy to Bucharest)

Aspect din timpul evenimentului - foto Cãtãlin Ovreiu
(Photo from the event)

Aspect din timpul evenimentului - foto Cătălin Ovreiu
(Photo from the event)