Aspect de la deschiderea lucrãrilor Reuniunii Comitetului Militar al NATO în formatul ºefilor statelor majore generale ale statelor membre NATO - foto www.nato.intªeful Statului Major General, general-locotenent ªtefan Dãnilã, împreunã cu generalul Luis Arauja, ºeful Apãrãrii din Portugalia - foto www.nato.intªeful Statului Major General, general-locotenent ªtefan Dãnilã, împreunã cu generalul Mieczyslaw Cieniuch, ºeful Apãrãrii din Polonia - foto www.nato.int
Aspect de la deschiderea lucrărilor Reuniunii Comitetului Militar al NATO în formatul șefilor statelor majore generale ale statelor membre NATO - foto www.nato.int
Vizualizat: 528 ori.
Șeful Statului Major General, general-locotenent Ștefan Dănilă, împreună cu generalul Luis Arauja, șeful Apărării din Portugalia - foto www.nato.int
Vizualizat: 510 ori.
Șeful Statului Major General, general-locotenent Ștefan Dănilă, împreună cu generalul Mieczyslaw Cieniuch, șeful Apărării din Polonia - foto www.nato.int
Vizualizat: 514 ori.