Reuniunea Comitetului Militar al NATO în formatul șefilor statelor majore generale

ªeful Statului Major General, general-locotenent ªtefan Dãnilã, împreunã cu generalul Luis Arauja, ºeful Apãrãrii din Portugalia - foto www.nato.int

Șeful Statului Major General, general-locotenent Ștefan Dănilă, împreună cu generalul Luis Arauja, șeful Apărării din Portugalia - foto www.nato.int