Reuniunea Comitetului Militar al NATO în formatul șefilor statelor majore generale

Aspect de la deschiderea lucrãrilor Reuniunii Comitetului Militar al NATO în formatul ºefilor statelor majore generale ale statelor membre NATO - foto www.nato.int

Aspect de la deschiderea lucrărilor Reuniunii Comitetului Militar al NATO în formatul șefilor statelor majore generale ale statelor membre NATO - foto www.nato.int