Reuniunea Comitetului Militar al NATO în formatul șefilor statelor majore generale

ªeful Statului Major General, general-locotenent ªtefan Dãnilã, împreunã cu generalul Mieczyslaw Cieniuch, ºeful Apãrãrii din Polonia - foto www.nato.int

Șeful Statului Major General, general-locotenent Ștefan Dănilă, împreună cu generalul Mieczyslaw Cieniuch, șeful Apărării din Polonia - foto www.nato.int