Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, depune o coroanã de flori la statuia lui Alexandru Ioan Cuza din Iaºi (Defence minister Mircea Duºa laying wreath at the Statue of Alexandru Ioan Cuza in Iaºi) - foto Edi BorhanAspect din timpul serviciului religios la statuia domnitorului A.I. Cuza din Iaºi (Religious service at the statue of Ruler A.I. Cuza in Iaºi ) - foto Edi BorhanDefilarea militarilor la ceremonia desfãºuratã la Iaºi (Troops marching during the ceremony unfolding in Iaºi ) - foto Edi Borhan
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, depune o coroană de flori la statuia lui Alexandru Ioan Cuza din Iași (Defence minister Mircea Dușa laying wreath at the Statue of Alexandru Ioan Cuza in Iași) - foto Edi Borhan
Vizualizat: 678 ori.
Aspect din timpul serviciului religios la statuia domnitorului A.I. Cuza din Iași (Religious service at the statue of Ruler A.I. Cuza in Iași ) - foto Edi Borhan
Vizualizat: 629 ori.
Defilarea militarilor la ceremonia desfășurată la Iași (Troops marching during the ceremony unfolding in Iași ) - foto Edi Borhan
Vizualizat: 644 ori.
Aspect de la activitatile desfãºurate la Muzeul Unirii din Iaºi (Photos from the Museum of the Union in Iaºi ) - foto Edi Borhan Aspect de la ceremonia dedicatã Zilei Unirii  de la Focºani - foto Eugen Ciubotaru
(Ceremony dedicated to Union Day, at Focºani)Scenetã evocând momentul Unirii în cadrul festivitãþii de la Focºani - foto Toni Ene 
(Sketch evoking the Union played during the celebration at Focºani)
Aspect de la activitatile desfășurate la Muzeul Unirii din Iași (Photos from the Museum of the Union in Iași ) - foto Edi Borhan
Vizualizat: 606 ori.
Aspect de la ceremonia dedicată Zilei Unirii de la Focșani - foto Eugen Ciubotaru
(Ceremony dedicated to Union Day, at Focșani)
Vizualizat: 544 ori.
Scenetă evocând momentul Unirii în cadrul festivității de la Focșani - foto Toni Ene
(Sketch evoking the Union played during the celebration at Focșani)
Vizualizat: 547 ori.
Retragere cu torþe în finalul ceremoniei dedicatã Zilei Unirii de la Focºani - foto Toni Ene 
(Retreat with torches at the end of the ceremony dedicated to Union Day, at Focºani)Defilarea militarilor din Focºani la ceremonia dedicatã Zilei Unirii - foto Toni Ene 
(Troops marching during the ceremony dedicated to Union Day, at Focºani)Depuneri de coroane de flori la Monumentul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, aflat pe Dealul Patriarhiei Române - foto Valentin Ciobîrcã
(Wreath-laying ceremony at the Monument of Ruler Alexandru Ioan Cuza on the Hill of the Romanian Patriarchy)
Retragere cu torțe în finalul ceremoniei dedicată Zilei Unirii de la Focșani - foto Toni Ene
(Retreat with torches at the end of the ceremony dedicated to Union Day, at Focșani)
Vizualizat: 526 ori.
Defilarea militarilor din Focșani la ceremonia dedicată Zilei Unirii - foto Toni Ene
(Troops marching during the ceremony dedicated to Union Day, at Focșani)
Vizualizat: 564 ori.
Depuneri de coroane de flori la Monumentul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, aflat pe Dealul Patriarhiei Române - foto Valentin Ciobîrcă
(Wreath-laying ceremony at the Monument of Ruler Alexandru Ioan Cuza on the Hill of the Romanian Patriarchy)
Vizualizat: 682 ori.
Monumentul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, aflat pe Dealul Patriarhiei Române - foto Valentin Ciobîrcã
(Monument of Ruler Alexandru Ioan Cuza on the Hill of the Romanian Patriarchy)

Hora Unirii la Monumentul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, aflat pe Dealul Patriarhiei Române - foto Valentin Ciobîrcã 
(Hora Unirii [Union Round Dance] at the Monument of Ruler Alexandru Ioan Cuza on the Hill of the Romanian Patriarchy)Copii care au participat la ceremonia militarã de la Monumentul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, aflat pe Dealul Patriarhiei Române - foto Valentin Ciobîrcã 
(Children participating in the military ceremony organized at the Monument of Ruler Alexandru Ioan Cuza on the Hill of the Romanian Patriarchy)
Monumentul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, aflat pe Dealul Patriarhiei Române - foto Valentin Ciobîrcă
(Monument of Ruler Alexandru Ioan Cuza on the Hill of the Romanian Patriarchy)

Vizualizat: 630 ori.
Hora Unirii la Monumentul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, aflat pe Dealul Patriarhiei Române - foto Valentin Ciobîrcă
(Hora Unirii [Union Round Dance] at the Monument of Ruler Alexandru Ioan Cuza on the Hill of the Romanian Patriarchy)
Vizualizat: 596 ori.
Copii care au participat la ceremonia militară de la Monumentul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, aflat pe Dealul Patriarhiei Române - foto Valentin Ciobîrcă
(Children participating in the military ceremony organized at the Monument of Ruler Alexandru Ioan Cuza on the Hill of the Romanian Patriarchy)
Vizualizat: 571 ori.
Cluj - Ceremonie dedicatã Zilei Unirii (Cluj – Ceremony celebrating Union Day) - foto Emil MoritzCraiova - Gl.bg. Dorinel DUICAN depune o jerbã de flori la monumentul domnitorului Al.I.Cuza (Craiova – Brigadier General Dorinel DUICAN laying wreath at the Monument of Ruler  Al. I. Cuza during the ceremony celebrating the Union Day) - foto Oliver AnghelTimiºoara - Ceremonie dedicatã Zilei Unirii (Timiºoara - Ceremony celebrating Union Day) - foto Adrian Jianu
Cluj - Ceremonie dedicată Zilei Unirii (Cluj – Ceremony celebrating Union Day) - foto Emil Moritz
Vizualizat: 577 ori.
Craiova - Gl.bg. Dorinel DUICAN depune o jerbă de flori la monumentul domnitorului Al.I.Cuza (Craiova – Brigadier General Dorinel DUICAN laying wreath at the Monument of Ruler Al. I. Cuza during the ceremony celebrating the Union Day) - foto Oliver Anghel
Vizualizat: 713 ori.
Timișoara - Ceremonie dedicată Zilei Unirii (Timișoara - Ceremony celebrating Union Day) - foto Adrian Jianu
Vizualizat: 682 ori.