Aspecte de la ceremoniile militare prilejuite de Ziua Unirii Principatelor Române (Military Ceremonies Celebrating the Union Day of Romanian Principalities)

Defilarea militarilor la ceremonia desfãºuratã la Iaºi (Troops marching during the ceremony unfolding in Iaºi ) - foto Edi Borhan

Defilarea militarilor la ceremonia desfășurată la Iași (Troops marching during the ceremony unfolding in Iași ) - foto Edi Borhan