Semnarea Protocolului de predare-primire a Preºedinþiei Grupului Director al Batalionului multinaþional de geniu „TISA” (Handover/takeover protocol signed for the transfer of authority of „TISA” Multinational Engineer Battalion. ) -foto Vali CiobîrcãLocþiitorul ºefului Statului Major General al Armatei României, general-locotenent Dan Ghica-Radu ºi locþiitorul ºefului Statului Major al Apãrãrii din  Republica Slovacia, generalul-maior Miroslav Kocian (Romanian deputy chief of General Staff, Lieutenant General Dan Ghica-Radu and the Slovak deputy chief General Staff, Major General Miroslav Kocian.) - foto Vali CiobîrcãAspect de la întâlnirea bilateralã româno-slovacã (Romanian-Slovak bilateral meeting. ) - foto Vali Ciobârcã
Semnarea Protocolului de predare-primire a Președinției Grupului Director al Batalionului multinațional de geniu „TISA” (Handover/takeover protocol signed for the transfer of authority of „TISA” Multinational Engineer Battalion. ) -foto Vali Ciobîrcă
Vizualizat: 736 ori.
Locțiitorul șefului Statului Major General al Armatei României, general-locotenent Dan Ghica-Radu și locțiitorul șefului Statului Major al Apărării din Republica Slovacia, generalul-maior Miroslav Kocian (Romanian deputy chief of General Staff, Lieutenant General Dan Ghica-Radu and the Slovak deputy chief General Staff, Major General Miroslav Kocian.) - foto Vali Ciobîrcă
Vizualizat: 812 ori.
Aspect de la întâlnirea bilaterală româno-slovacă (Romanian-Slovak bilateral meeting. ) - foto Vali Ciobârcă
Vizualizat: 496 ori.
Locþiitorul ºefului Statului Major General al Armatei României, general-locotenent Dan Ghica-Radu, locþiitorul ºefului Statului Major al Apãrãrii din  Republica Slovacia, generalul-maior Miroslav Kocian, ºi generalul de brigadã Ghiþã Bârsan, comandantul Academiei Forþelor Terestre (Romanian deputy chief of General Staff, Lieutenant General Dan Ghica-Radu, the Slovak deputy chief of General Staff, Major General Miroslav Kocian and Brigadier General Ghiþã Bârsan, commander of Land Forces Academy.  ) - foto Vali CiobârcãGeneralul -locotenent Ghica-Radu, generalul-maior Miroslav Kocian ºi colonelul Nicolae Ioan, comandantul Centrului de Instruire pentru Luptã al Forþelor Terestre (Romanian deputy chief of General Staff, Lieutenant General Dan Ghica-Radu, the Slovak deputy chief of General Staff, Major General Miroslav Kocian and Colonel Nicolae Ioan, commander of the Land Forces Training and Combat Center.  ) - foto Vali CiobârcãAspect din timpul vizitei la ªcoala de Aplicaþie pentru Unitãþi de luptã din Sibiu (Visiting the Application School for Combat Units in Sibiu.) - foto Vali Ciobârcã
Locțiitorul șefului Statului Major General al Armatei României, general-locotenent Dan Ghica-Radu, locțiitorul șefului Statului Major al Apărării din Republica Slovacia, generalul-maior Miroslav Kocian, și generalul de brigadă Ghiță Bârsan, comandantul Academiei Forțelor Terestre (Romanian deputy chief of General Staff, Lieutenant General Dan Ghica-Radu, the Slovak deputy chief of General Staff, Major General Miroslav Kocian and Brigadier General Ghiță Bârsan, commander of Land Forces Academy. ) - foto Vali Ciobârcă
Vizualizat: 523 ori.
Generalul -locotenent Ghica-Radu, generalul-maior Miroslav Kocian și colonelul Nicolae Ioan, comandantul Centrului de Instruire pentru Luptă al Forțelor Terestre (Romanian deputy chief of General Staff, Lieutenant General Dan Ghica-Radu, the Slovak deputy chief of General Staff, Major General Miroslav Kocian and Colonel Nicolae Ioan, commander of the Land Forces Training and Combat Center. ) - foto Vali Ciobârcă
Vizualizat: 484 ori.
Aspect din timpul vizitei la Școala de Aplicație pentru Unități de luptă din Sibiu (Visiting the Application School for Combat Units in Sibiu.) - foto Vali Ciobârcă
Vizualizat: 508 ori.