Ceremonia de predare-primire a Președinției Grupului Director al Batalionului multinațional de geniu „TISA” (Transfer of Lead Nation Role of "TISA" Multinational Engineer Battalion)

Aspect din timpul vizitei la ªcoala de Aplicaþie pentru Unitãþi de luptã din Sibiu (Visiting the Application School for Combat Units in Sibiu.) - foto Vali Ciobârcã

Aspect din timpul vizitei la Școala de Aplicație pentru Unități de luptă din Sibiu (Visiting the Application School for Combat Units in Sibiu.) - foto Vali Ciobârcă