Ceremonia de predare-primire a Președinției Grupului Director al Batalionului multinațional de geniu „TISA” (Transfer of Lead Nation Role of "TISA" Multinational Engineer Battalion)

Semnarea Protocolului de predare-primire a Preºedinþiei Grupului Director al Batalionului multinaþional de geniu „TISA” (Handover/takeover protocol signed for the transfer of authority of „TISA” Multinational Engineer Battalion. ) -foto Vali Ciobîrcã

Semnarea Protocolului de predare-primire a Președinției Grupului Director al Batalionului multinațional de geniu „TISA” (Handover/takeover protocol signed for the transfer of authority of „TISA” Multinational Engineer Battalion. ) -foto Vali Ciobîrcă