Ceremonia de predare-primire a Președinției Grupului Director al Batalionului multinațional de geniu „TISA” (Transfer of Lead Nation Role of "TISA" Multinational Engineer Battalion)

Locþiitorul ºefului Statului Major General al Armatei României, general-locotenent Dan Ghica-Radu ºi locþiitorul ºefului Statului Major al Apãrãrii din  Republica Slovacia, generalul-maior Miroslav Kocian (Romanian deputy chief of General Staff, Lieutenant General Dan Ghica-Radu and the Slovak deputy chief General Staff, Major General Miroslav Kocian.) - foto Vali Ciobîrcã

Locțiitorul șefului Statului Major General al Armatei României, general-locotenent Dan Ghica-Radu și locțiitorul șefului Statului Major al Apărării din Republica Slovacia, generalul-maior Miroslav Kocian (Romanian deputy chief of General Staff, Lieutenant General Dan Ghica-Radu and the Slovak deputy chief General Staff, Major General Miroslav Kocian.) - foto Vali Ciobîrcă