Ceremonia de predare-primire a Președinției Grupului Director al Batalionului multinațional de geniu „TISA” (Transfer of Lead Nation Role of "TISA" Multinational Engineer Battalion)

Locþiitorul ºefului Statului Major General al Armatei României, general-locotenent Dan Ghica-Radu, locþiitorul ºefului Statului Major al Apãrãrii din  Republica Slovacia, generalul-maior Miroslav Kocian, ºi generalul de brigadã Ghiþã Bârsan, comandantul Academiei Forþelor Terestre (Romanian deputy chief of General Staff, Lieutenant General Dan Ghica-Radu, the Slovak deputy chief of General Staff, Major General Miroslav Kocian and Brigadier General Ghiþã Bârsan, commander of Land Forces Academy.  ) - foto Vali Ciobârcã

Locțiitorul șefului Statului Major General al Armatei României, general-locotenent Dan Ghica-Radu, locțiitorul șefului Statului Major al Apărării din Republica Slovacia, generalul-maior Miroslav Kocian, și generalul de brigadă Ghiță Bârsan, comandantul Academiei Forțelor Terestre (Romanian deputy chief of General Staff, Lieutenant General Dan Ghica-Radu, the Slovak deputy chief of General Staff, Major General Miroslav Kocian and Brigadier General Ghiță Bârsan, commander of Land Forces Academy. ) - foto Vali Ciobârcă