Ceremonia de predare-primire a Președinției Grupului Director al Batalionului multinațional de geniu „TISA” (Transfer of Lead Nation Role of "TISA" Multinational Engineer Battalion)

Aspect de la întâlnirea bilateralã româno-slovacã (Romanian-Slovak bilateral meeting. ) - foto Vali Ciobârcã

Aspect de la întâlnirea bilaterală româno-slovacă (Romanian-Slovak bilateral meeting. ) - foto Vali Ciobârcă