Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, și șeful Statului Major General, generalul-locotenent Ștefan Dănilă, în vizită de lucru la Craiova (The Minister of National Defence and the Chief of General Staff Visit Craiova Garrison )

Aspect de la ºedinþa de autoevaluare a Brigãzii 2 Infanterie "Rovine", de la Craiova (Meeting for the annual report of the 2nd "Rovine" Infantry Brigade.) - foto Dacian Voiculescu

Aspect de la ședința de autoevaluare a Brigăzii 2 Infanterie "Rovine", de la Craiova (Meeting for the annual report of the 2nd "Rovine" Infantry Brigade.) - foto Dacian Voiculescu